donderdag 1 juni 2017

Zelf een standing desk of stabureau maken voor staand werken

Het gebruik van een standing desk of stabureau is niet alleen hip, maar het moet ook goed zijn voor je gezondheid. We zitten vaak teveel, dus een bureauverhoger voor op een bureau of tafel zou een uitkomst zijn. Jammer genoeg zijn opzetbureau’s nogal prijzig, dus is zelf maken een alternatief. Volg de stappen in dit voorbeeld en creëer zelf eenvoudig een draagbaar stabureau om afwisselend staand en zittend te werken. Met tips over waar je op moet letten bij het maken van een standing desk.Diy standing desk voor laptop of monitor

Een diy standing desk maken voor laptop of monitor doe je zo! Een beetje handigheid en onderstaande tips helpen je bij het maken van een draagbaar / verplaatsbaar doe het zelf stabureau.

Benodigde materialen voor standing desk of stabureau

Wat heb je nodig voor het maken van een standing desk of stabureau? Belangrijk hierbij is dat het materiaal niet te zwaar is, zodat je het stabureau draagbaar houdt en gemakkelijk kan verplaatsen.
Zorg in ieder geval voor:
 • 4 balken voor de poten van de standing desk van ca. 40 tot 55 cm, bijvoorbeeld van vurenhout;
 • 2 steunbalkjes tussen de poten van de standing desk van ca. 21 cm (bij zwaarder hout niet nodig);
 • Een stevige houten plaat van ca. 65,5 (l) x 30 (b) x 2 (d) cm voor beeldscherm of laptop;
 • Een stevige houten plaat van ca. 65,5 (l) x 18 (b) x 2 (d) cm voor een (extra) toetsenbord;
 • 2 plankdragers van 17,5 cm;
 • Lange en korte houtschroeven;
 • Eventueel kneedbaar (vuren)hout.
 • Kleurloze (spuit)lak voor binnen of buiten.
Bovenstaande afmetingen zijn indicatief*. Je kunt de standing desk zelf op jouw maat maken afhankelijk van o.a. je lengte, de hoogte van het onderliggende bureau, de breedte en lengte van je beeldscherm en toetsenbord met of zonder onderlegger. Let hierbij ook op eventuele pootjes van het toetsenbord en verstelhoogte van het beeldscherm. De juiste stahouding achter een standing desk vind je hier.* Gebaseerd op bureauhoogte van ca. 77 cm en lichaamslengte van ca. 175 cm.

Benodigde gereedschap en hulpmiddelen voor standing desk of stabureau

In dit voorbeeld heb je het volgende gereedschap nodig:
 • Een zaag om houten balken en planken op maat te zagen;
 • Schuurpapier om scherpe randen weg te schuren;
 • Een boormachine om voor te boren en het indraaien van schroeven;
 • Houtboortjes in verschillende maten;
 • Meetlint om symmetrie te bewerkstelligen;
 • Een kwast om standing desk te lakken of gebruik een spuitbus;
 • Terpentine of thinner om de kwast schoon te maken;
 • Potlood, spijker, waterpas, mes.

Overwegingen bij het maken van standing desk of stabureau

Houd er rekening mee, hoe je ook nog eens wilt gaan zitten in plaats van staan achter je monitor. Verplaats je je beeldscherm weer op het gewone bureau, gebruik je twee beeldschermen of neem je een barkruk erbij? Je kan dit van tevoren bepalen, maar ook in de praktijk uitzoeken. Misschien zijn er meerdere opties die je prettig vindt. Het is vaak een kwestie van uitproberen en wennen. Gebruik vooral je creativiteit!

Stappen bij het maken van standing desk of stabureau

Hoe ga je te werk bij het maken van een standing desk of stabureau?
 1. Zaag 4 balken (de poten) op gelijke hoogte;
 2. Zaag 2 steunbalkjes op gelijke lengte;
 3. Zaag de twee platen voor beeldscherm c.q. laptop en toetsenbord;
 4. Schuur alle randen;
 5. Leg je materiaal op een vlakke ondergrond;
 6. Zet kruisjes met potlood op de platen/balken op de plaatsen waar geboord moet worden;
 7. Houd poten onder plaat goed vast (leg de 2 steunbalkjes er vast tussen) en boor beetje voor;
 8. Draai schroeven in;
 9. Zet nu op dezelfde wijze de tussenbalkjes vast;
 10. Gebruik bij plankdragers bijvoorbeeld een dunne spijker om boorgaten aan te geven;
 11. Een waterpas kan behulpzaam zijn bij het kijken of plank voor toetsenbord echt recht ligt;
 12. Neem stof af, eventueel met terpentine;
 13. Eventuele beschadigingen met kneedbaar (vuren)hout wegwerken met mes;
 14. Lak het draagbare stabureau tegen beschadiging en prettiger gevoel van oppervlak bij muisgebruik.

Aanpassingen na maken standing desk of stabureau

Blijkt na het maken van het draagbare stabureau dat je toetsenbord bijvoorbeeld te hoog of te laag staat, dan kan je dat eenvoudig aanpassen door de schroeven te verplaatsen en de overbodige gaten op te vullen met kneedbaar hout.

Veel werkplezier met je opzetbureau!

Bronnen

 1. https://www.wired.com/images_blogs/wiredscience/2012/09/mf-standing-deskb_f.jpg
 2. https://www.kickstarter.com/projects/1459624267/levit8-the-first-truly-portable-standing-desk
 3. http://oristand.co/
 4. https://www.bright.nl/nieuws/handig-stuk-karton-voor-staand-werken
 5. http://www.pcworld.com/article/2058662/spend-20-bucks-build-yourself-an-adjustable-standing-desk-in-20-minutes.html
@De Info Deler

Reageer onderaan de pagina op ‘Hoe zelf een standing desk of stabureau maken?'


woensdag 15 februari 2017

Hoe regel ik de financiën van een stichting of vereniging?

Als bestuurslid draagt u verantwoordelijkheid voor een stichting of vereniging. Waar moet u op letten bij het besturen van een stichting of vereniging en hoe regelt u de financiën? Informatie over hoe een stichting of vereniging wordt bestuurd, waaruit de financiën van een stichting bestaan, hoe u financieel management voert en met welke fiscale zaken u rekening dient te houden.

 

 

Besturen van een stichting of vereniging

Definitie besturen

Besturen kan worden gedefinieerd als beleid maken en uitvoeren. Dit vraagt om goed leiderschap, dat wil zeggen analyseren, motiveren, visie & waarden, plannen, organiseren en controleren.

Taken bestuur stichting of vereniging

In een stichting of vereniging zijn een viertal bestuursfuncties aan te wijzen:
 1. De voorzitter (de ‘baas’);
 2. De secretaris (de ‘rechterhand’);
 3. De penningmeester (de ‘cijferaar’);
 4. Overig bestuurslid (de ‘portefeuillehouder’).

Bestuursaansprakelijkheid

Een bestuurder van een stichting of vereniging kan direct worden aangesproken tot betaling van de opgebouwde schuldenlast. Dit is het geval als de rechtspersoon niet is in geschreven bij de Kamer van Koophandel, de statuten van een vereniging niet zijn vastgelegd in een notariële akte (voor een stichting is dit bij wet verplicht) of sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Om u te beschermen tegen hoofdelijke aansprakelijkheid bestaan er verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen, zoals de bedrijfsaansprakelijkheid voor een vereniging of stichting.

Financiën van een stichting of vereniging

Definitie financiën

Financiën kan worden gedefinieerd als een cyclus van begroten, boekhouden, verslagleggen en verantwoorden:
 • De begroting is een leidraad voor de organisatie en bestaat uit de verwachte inkomsten en uitgaven;
 • De verslaglegging bestaat uit een jaarrekening, die het jaar financieel afsluit. Het gaat hierbij ten minste om een begin- en eindbalans, een exploitatierekening (staat van baten en lasten over het betreffende jaar) en een toelichting;
 • Bij een vereniging wordt de jaarrekening beoordeeld door een kascommissie, bij een stichting door het bestuur;
 • In het geval van externe financiers is een accountantsverklaring nodig.

Definitie financieel management stichting of vereniging

Financieel management kan worden gedefinieerd als het financieel beleid en beheer.

Het financieel beleid ofwel de financiële en cijfermatige kant van het inhoudelijk beleid resulteert in managementinformatie als de jaarlijkse begroting, de tussentijdse resultatenrekening (winst- en verliesrekening), de aansluiting tussen begroting en resultatenrekening en de liquiditeitspositie. Daarnaast kunnen bepaalde kengetallen worden verstrekt, bijvoorbeeld van het eigen vermogen.

Financieel beheer betekent bijsturen en verantwoordelijkheid nemen op basis van de managementinformatie. Dit geldt ook voor een stichting of vereniging.

Verplichting tot boekhouden

Om inzicht te verschaffen in de financiën en verantwoording af te leggen over het gevoerde financiële beleid is er de wettelijke verplichting tot het voeren van een boekhouding. Financiële feiten dienen systematisch te worden vastgelegd. Het bestuur moet hiervoor zorg dragen.

Stichtingen en verenigingen hebben een administratieverplichting, een bewaarplicht en een meewerkplicht bij controle door de belastingdienst.

Belastingen en stichtingen of vereniging

Als stichting of vereniging dient u o.a. op de hoogte te zijn van aspecten als:
 1. De vrijwilligersvergoeding in verband met een onbelast maximum;
 2. Loonheffingen: sinds 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft. In plaats daarvan is er een modelovereenkomst om zeker te weten dat er geen sprake is van loondienst;
 3. Wel of geen BTW-vrijstelling (wel bij stichting of vereniging met maatschappelijk doel);
 4. Successierecht of schenkingsrecht (met een ANBI-status niet van toepassing);
 5. Sinds 1 januari 2014 is een ANBI verplicht gegevens op een internetsite te plaatsen.\;
 6. Giften (donateur kan giften van inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken).

Bronnen

 • Schulte, E., Financiën voor bestuursleden, Praktische handleiding voor verenigingen en stichtingen, Kluwer, Deventer, 2009;
 • Ebels, mr. drs. E., Handboek stichtingbestuurder, Wat elke stichtingbestuurder echt moet weten, Publimix, maart 2011;
 • V&S: Verenigingen en Stichtingen (www.verenigingen.nl);
 • Modelovereenkomst i.p.v. VAR;
 • ANBI - internetsite.
@ De Info Deler

Reageer onderaan de pagina op het artikel 'Hoe regel ik de financiën van een stichting?'

dinsdag 14 februari 2017

Wat is het goedkoopste vakantieland in Europa?

De laatste cijfers van de Cost of Living Index geven een goed beeld van de top 10 goedkoopste landen in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Europa. De kosten voor levensonderhoud met/zonder rente of hypotheek en voor totale kosten van boodschappen per land. Waar zijn voedsel inclusief niet-alcoholische dranken, alcoholische dranken, kleren respectievelijk schoenen het goedkoopst? Hoe duur is Nederland ten opzichte van de grenslanden Duitsland en België? Wat is de top 20 vakantielanden op basis van prijsniveau? Overzichtelijke tabellen geven inzicht. 

 

 

Kosten levensonderhoud in Europa

De Cost of Living Index is een relatieve indicator voor de kosten van levensonderhoud, waaronder de kosten van boodschappen, restaurants, transport en nutsbedrijven, vergeleken met de prijzen in New York. Het is de Consumentenprijsindex (CPI), die kan worden bekeken met of zonder kosten voor rente of hypotheek.¹

Top 10 goedkoopste landen in Europa

In onderstaande tabellen staan de top 10 goedkoopste landen in Europa gebaseerd op kosten levensonderhoud zonder rente/hypotheek en op kosten boodschappen. Hierbij kan worden opgemerkt, dat wanneer gekeken wordt naar de CPI inclusief rentekosten, de verschillen niet noemenswaardig zijn.² Verder blijkt Nederland relatief goedkoop.

10 Goedkoopste landen in Europa – kosten levensonderhoud zonder rente/hypotheek

Europa
Noord-Europa
Oost-Europa
Zuid-Europa
West-Europa
1
Oekraïne
Litouwen
Oekraïne
Macedonië
Duitsland
2
Moldavië
Letland
Moldavië
Albanië
Oostenrijk
3
Macedonië
Estland
Wit-Rusland
Servië
Nederland
4
Albanië
Groot-Brittannië
Roemenië
Bosnië en Herzegovina
Frankrijk
5
Servië
Finland
Bulgarije
Montenegro
België
6
Wit-Rusland
Zweden
Polen
Kroatië
Luxemburg
7
Bosnië en Herzegovina
Ierland
Tsjechië
Portugal
Zwitserland
8
Roemenië
Denemarken
Rusland
Slovenië

9
Bulgarije
Noorwegen
Hongarije
Spanje

10
Polen
IJsland
Slowakije
Griekenland


Bron: Numbeo 2017

10 Goedkoopste landen in Europa – kosten boodschappen

Europa
Noord-Europa
Oost-Europa
Zuid-Europa
West-Europa
1
Oekraïne
Litouwen
Oekraïne
Servië
Duitsland
2
Moldavië
Letland
Moldavië
Macedonië
Nederland
3
Servië
Estland
Wit-Rusland
Albanië
België
4
Macedonië
Groot-Brittannië
Roemenië
Bosnië en Herzegovina
Oostenrijk
5
Albanië
Finland
Polen
Montenegro
Luxemburg
6
Wit-Rusland
Ierland
Bulgarije
Portugal
Frankrijk
7
Roemenië
Denemarken
Rusland
Kroatië
Zwitserland
8
Polen
Zweden
Hongarije
Slovenië

9
Bosnië en Herzegovina
Noorwegen
Tsjechië
Spanje

10
Bulgarije
IJsland
Slowakije
Griekenland


Kosten boodschappen in Europa

Recente cijfers van Eurostat³ (december 2016) bieden een goed overzicht van de goedkoopste EU-lidstaten (in totaal 28) qua boodschappen, onder te verdelen in voedsel inclusief niet-alcoholische dranken, alcoholische dranken, kleren en schoenen. Opvallend is dat Spanje, als enige bekend vakantieland in Zuid-Europa in de top 10 Goedkoopste EU-landen voor wat betreft kleren en schoenen voorkomt.

10 Goedkoopste EU-landen – kosten boodschappen totaal en naar soort

Boodschappen totaal
Voedsel en Niet-alcoholische dranken
Alcoholische dranken
Kleren
Schoenen
1
Macedonië
Macedonië
Macedonië
Turkije
Turkije
2
Albanië
Polen
Servië
Macedonië
Bulgarije
3
Bulgarije
Roemenië
Bosnië en Herzegovina
Bulgarije
Tsjechië
4
Servië
Albanië
Kosovo
Hongarije
Macedonië
5
Kosovo
Servië
Albanië
Spanje
Slovenië
6
Bosnië en Herzegovina
Bulgarije
Bulgarije
Roemenië
Albanië
7
Roemenië
Kosovo
Montenegro
Kosovo
Polen
8
Montenegro
Bosnië en Herzegovina
Hongarije
Tsjechië
Kroatië
9
Polen
Litouwen
Tsjechië
Albanië
Spanje
10
Hongarije
Montenegro
Roemenië
Servië
Servië

Hoe duur is Nederland versus grenslanden?

Er bestaat veel discussie over de goedkoopste supermarkt in Nederland. Vaak wordt geadviseerd om naar de buurlanden Duitsland of België te gaan. Is dit wel juist?⁴ Voor voedsel en niet-alcoholische dranken is Nederland het goedkoopste. Voor alcoholische dranken kleren en schoenen is Duitsland goedkoper. Alle drie de landen hebben een prijsniveau boven het gemiddelde van de 19 Eurolanden te weten: België, Ierland, Frankrijk, Letland, Malta, Portugal, Finland, Duitsland, Griekenland, Italië, Litouwen, Nederland, Slovenië, Estland, Spanje, Cyprus, Luxemburg, Oostenrijke en Slowakije.

Kosten boodschappen – Nederland versus Duitsland en België

Boodschappen totaal
Voedsel en Niet-alcoholische dranken
Alcoholische dranken
Kleren
Schoenen
1
Duitsland
Nederland
Duitsland
Duitsland
Duitsland
2
België
Duitsland
België
Nederland
België
3
Nederland
België
Nederland
België
Nederland

Prijsvergelijking consumptie Nederland versus Europese vakantielanden

Een prijsvergelijking van consumptiegoederen in de verschillende Europese landen levert het volgende overzicht.⁵ Een top 20 vakantielanden op basis van prijsniveau: van duur naar goedkoop. Nederland staat op nummer 10 boven het gemiddelde. Duitsland en Italië liggen rond het gemiddelde prijsniveau (=100).

Top 20 Europese vakantielanden
Prijsniveau
1
Zwitserland
163
2
Noorwegen
138
3
Denemarken
136
4
Groot-Brittannië
133
5
IJsland
129
6
Ierland
122
7
Zweden
122
8
Luxemburg
120
9
Finland
119
10
Nederland
108
11
België
105
12
Frankrijk
105
13
Oostenrijk
104
14
Duitsland
100
15
Italië
100
16
Spanje
91
17
Cyprus
88
18
Griekenland
85
19
Portugal
82
20
Malta
80

Conclusie over het goedkoopste vakantieland in Europa

De tabellen in dit artikel geven inzicht in het prijspeil van de verschillende Europese landen. Afhankelijk van uw wensen of doel kunt u op basis van kosten levensonderhoud uw bestemming bepalen. 

Gerelateerde artikelen

 1. Definitie Cost of Living Index
 2. Europa: Cost of Living Index per land 2017
 3. Vergelijkingprijzen voedsel, (non)alcoholische dranken en tabak
 4. Tabelvergelijking prijzen voedsel inclusief non- alcoholische dranken, alcoholischedranken, kleren en schoenen
 5. Prijsvergelijkingconsumptie in Europa
 @De Info Deler

Reageer onderaan de pagina op 'Wat is het goedkoopste vakantieland in Europa?'

Statcounter

Copyright De Info Deler