Te veel bezuinigen kan de zaken erger, niet beter maken

IMF-baas Lagarde zei het vandaag nog: "Te veel bezuinigen kan de zaken erger, niet beter maken". In die zin zou het kabinet zich moeten richten op structurele hervormingen en de 3% norm voor het begrotingstekort (als %bbp) even moeten laten voor wat het is.

Intussen is er nog steeds radiostilte vanuit het Catshuis. Of dit een goed of slecht teken is? Misschien dat de ministers met Pasen - in de geest van de opstanding - tot een akkoord kunnen komen. Waarschijnlijker of misschien zelfs wenselijker is het dat de PVV toch stopt met de onderhandelingen (als PVV weigert te hervormen). Dan kan een nieuw coalitiekabinet worden gevormd, die de structurele hervormingen in gang zet.

Resultaten zullen niet direct zichtbaar zijn, maar de recessie kan worden gekeerd. De geschiedenis leert dat bij een tussentijds conflict verkiezingen niet nodig zijn. Zowel het kabinet-Cals (1965-1966) als het tussenkabinet-Zijlstra (1966-1967) konden zonder verkiezingen worden gevormd. Een dergelijke procedure van formatie zonder kiezersuitspraak betekent dat het nieuwe coalitiekabinet haar aandacht kan richten op het herstel van de (Nederlandse) economie. Dat heeft nu de prioriteit.

Website De Info Deler
Twitter @De_Info_Deler

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Statcounter

Copyright De Info Deler