De kredietcrisis verergert! Wat doen regeringsleiders fout?

“Hervormen én economie op gang brengen” is blijkbaar een moeilijke combinatie voor regeringsleiders van verschillende Europese landen. Dit blijkt wel uit hun houding en acties.
  • Duitsland - Angela Merkel: Werkt uitbreiding Europese Stabiliteitsfonds en noodfonds IMF tegen;
  • Frankrijk – François Hollande: Draait hervormingen terug (pensioenleeftijd weer omlaag);
  • Italië – Mario Monti: Legt verantwoordelijkheid bij ECB;
  • Nederland – Mark Rutte: Bezuinigt teveel tijdens crisis, terwijl het structurele begrotingstekort als % bbp (2,3%) in 2012 onder de 3% ligt*);
  • Spanje – Premier Mariano Rajoy: Wil soevereiniteit niet opgeven en geen steun vragen aan IMF om land te redden.
Trichet over bezuinigen
 
Jean-Claude Trichet, voormalig president van de Europese Centrale Bank zegt hierover:
"De eurozone als geheel staat er beter voor dan de VS of Japan. Maar wij hebben een heel specifiek probleem: het economische bestuur in de eurozone is zwak. Dat moet beter."**)
Krugman over bezuinigen
 
Voor nobelprijswinnaar Paul Krugman is de oplossing voor de eurocrisis helder. Hij pleit voor stimulering van de economie, mét oplopende inflatie. Net zoals de zienswijze van de Britse econoom John Maynard Keynes:
"Niet bezuinigen, maar verhogen van de overheidsuitgaven om een vraaguitval in de economie te lijf te gaan."***)
Bronnen:

*) Macro Economische Verkenning 2012, Economische vooruitzichten ongewis/Werkloosheid relatief laag, Sdu Uitgevers, Den Haag, september 2011, pag. 61.
**) NRC 2-3/6/12
***) NRC 2-3/6/12

gewijzigd: 4/6/12 22:30 

Website De Info Deler
Twitter @De_Info_Deler

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Statcounter

Copyright De Info Deler