Nederland voldoet niet aan Macroeconomic Imbalances Procedure ECMerkwaardig genoeg is er in de pers weinig tot geen aandacht geschonken aan het bericht van De Nederlandsche Bank d.d. 18 juni 2012 over het enorme overschot eind april 2012 op de Nederlandse lopende rekening van 9,5 procent van het BBP.

Het gemiddelde overschot over 2009 tot en met 2011 bedroeg 6,5 procent. Dit percentage komt uit boven de bovengrens van 6 procent, die de Macroeconomic Imbalances Procedure van de Europese Commissie als driejaargemiddelde stelt. Komt deze indicator daarboven dan kan de Europese Commissie namelijk een “Excessive Imbalances Procedure” starten.

Zowel de Europese Commissie (EC), economen en politici lijken aan de enorme overschotten op de betalingsbalans van Nederland geen aandacht te besteden. Misschien is het omdat het lopende rekeningsaldo slechts één indicator is die de Commissie hanteert om macro-economische onevenwichtigheid te bepalen en zij daarom deze indicator over het hoofd zien? Of is men alleen gefocust op tekorten op de betalingsbalans van de Zuid-Europese landen?

Toezicht op macro-economische onevenwichtigheden: MIP Scoreboard

De Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) van de EC is een toezichtmechanisme dat gericht is op het voorkomen en oplossen van macro-economische onevenwichtigheden binnen de EU. Het berust op een waarschuwingssysteem dat gebruik maakt van een scorebord van indicatoren (MIP Scoreboard) en regels in de vorm van een Excessive Imbalance Procedure (EIP), een procedure voor buitensporige onbalans en handhaving in de vorm van financiële sancties voor de in het eurogebied behorende lidstaten, die aanbevelingen van de Europese Commissie niet opvolgen.

Het MIP Scoreboard bestaat uit tien indicatoren inclusief indicatieve drempels, die betrekking hebben op de belangrijkste oorzaken van macro-economische onevenwichtigheden. De eerste indicator van het lijstje is:

Het gemiddelde van het lopende rekeningsaldo als percentage van het BBP over de laatste drie jaar, met een drempel van + 6% van het BBP en -4% van het BBP. 

Overschotlanden moeten tekortlanden steunen

Het zijn dus niet alleen de tekortlanden, maar ook de overschotlanden in de Europese Unie die voor onevenwichtigheden in de economie zorgen. De (excessieve) overschotlanden hebben geld teveel en dienen dus de tekortlanden in de eurocrisis te steunen om aan evenwicht in de economie bij te dragen. De overschotlanden in de Europese Unie moeten dus niet bezuinigen, maar investeren in de economie.

Bronnen:

Persbericht DNB 18/6/12
Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP)
MIP Scoreboard

Website De Info Deler
Twitter @De_Info_Deler

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Statcounter

Copyright De Info Deler