Op naar een Verenigd Europa?

Na het zien van de serie In Europa (serie 1: 1900 – 1943 en serie 2: 1944 – 1992) naar het boek van Geert Mak blijft het algemene beeld over dat er in Europa bijna voortdurend oorlog is gevoerd. Dat is geen verwijt naar de makers van deze tv-serie, maar eerder een conclusie t.a.v. de Europese geschiedenis van de vorige eeuw. Het zou daarom goed zijn als:
  1. De jeugd op de middelbare scholen de serie als vast onderdeel van het vak geschiedenis te zien krijgen;
  2. Geschiedenis op de middelbare scholen geen keuzevak, maar een verplicht vak wordt (althans voor meer dan één jaar);
  3. Parlementariërs zich bewust zijn van de geschiedenis van Europa;
  4. Parlementariërs een pro-Europese basishouding aannemen.
Van Economische en Monetaire Unie naar Europese begrotingsregels

Mede gezien de geschiedenis van Europa (van de vorige eeuw) is de tot stand gebrachte Europese Unie in eerste instantie dus een enorme verdienste voor veiligheid en vrede. Handel en economie ging natuurlijk ook een grote rol spelen en inmiddels zijn er 27[i] EU-landen aangesloten die staan voor ca. 500 miljoen inwoners en 20% van het mondiale Bruto Binnenlands Product. Aan de Economische en Monetaire Unie (EMU) nemen intussen 17 landen deel die samen de eurozone vormen. Zij hanteren de euro als gemeenschappelijke munt die tot ’s werelds tweede valuta is uitgegroeid. De euro heeft o.a. de grensoverschrijdende en buitenlandse handel gestimuleerd en tot lagere wisselkoersrisico’s en prijsstabiliteit geleid.

Van Europese begrotingsregels naar Bankenunie

Uit de recente geschiedenis blijkt echter dat er meer nodig is. De schuldencrisis in Europa laat zien dat er meer financieel toezicht op overheidsfinanciën geboden is. Zo zijn er Europese regels voor nationale begrotingen gekomen. De schuldencrisis werd echter niet alleen veroorzaakt door financieel wanbeheer van nationale overheden, maar ook door banken die in de problemen waren gekomen en moesten worden gered. De Europese Unie wil daarom een bankenunie oprichten met één Europese toezichthouder (Europese Centrale Bank) op de banken en een gezamenlijk garantiestelsel voor spaarders.

Van Bankenunie naar Verenigd Europa

De ontwikkelingen staan niet stil en de verwevenheid tussen de verschillende Europese landen wordt steeds groter. Uiteindelijk zou daarom een soort Verenigd Europa een mogelijkheid of zelfs noodzaak zijn. Dat men zijn culturele eigenheid zou verliezen spreken de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk tegen. Er dus maar vast aan wennen is misschien wel een goed idee.

De Nederlandse Europa-pionier Edmund Wellenstein (en Nellie Kroes) over de grondlegging van de Europese Unie:

1 opmerking:

  1. Europa wordt niet verenigd, de Europese volkeren worden als een chain gang aan dezelfde ketting vastgemaakt.

    BeantwoordenVerwijderen

Statcounter

Copyright De Info Deler