De claim van de enige weg

Is het te rechtvaardigen om de religie van een bepaalde groepering als enige weg tot God te beschouwen? God heeft zich bekend gemaakt via Adam, Noach, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed. Maar ook via Zarathustra, in het Hindoeïsme en het Boeddhisme.¹


Getuigen of overtuigen

Natuurlijk kan je getuigen vanuit een bepaalde religie, maar zodra dit overgaat in overtuigen resulteert dit in conflicten die al sinds mensenheugenis bestaan. Godsdienstoorlogen, zoals de verdediging van het Heilige Land, de gewapende Jihad, de Kruistochten, de Reformatieoorlogen en de strijd in Noord-Ierland. Godsdienstoorlogen zowel tussen gelijkgerichte als tussen verschillende religies.
Of een godsdienstoorlog nu materialistisch of godsdienstig van aard is, doet er op zich niet zoveel toe. Het leidt op persoonlijk niveau tot gebroken vriendschappen en op wereldniveau tot barbaarse toestanden. Hoe kan je een kind nog uitleggen dat dit soort oorlogen bestaan?

De bakker van het brood 

Stel dat je een religie vergelijkt met het brood voor de mens en het beste brood zou te koop zijn bij de Aldi en niet bij de Lidl of de AH. Dan kan je daar iemand op wijzen, maar smaken verschillen en iedereen maakt zijn eigen keus. Maar ondanks alle soorten brood is er uiteindelijk één hoofdbakker, namelijk de schepper van de ingrediënten van het brood.

Oordelen en veroordelen

Kijk je naar de overeenkomsten van alle religies dan zie je dat ze allemaal uitgaan van één God, het enige Wezen. Dat daarover in verschillende religies verschillend wordt gesproken is vanzelfsprekend. De tijden veranderen, technologische ontwikkelingen gaan door. Maar verandert de mens ook wezenlijk mee? Als beperktheid de visie, het zicht ontneemt, leidt dit tot oordelen en veroordelen van anderen. Dit vind je o.a. bij de meer orthodoxe en fundamentalistische stromingen, die onder de religies aanwezig zijn. Zij bestrijden het zogenaamde kwaad met het kwaad zelf!?²

Enige weg of enige God

Maar wat te doen aan dat beperkte ego? Als mens kan je proberen de smalle in plaats van de brede weg te volgen.³ De (smalle) weg naar de ene God⁴ onafhankelijk van welke religieuze achtergrond dan ook. Het is een weg, die voor ieder mens anders is. M.a.w.: wie is groter dan God zelf?

“Niemand die een beetje nadenkt zal ooit ontkennen dat er één God is, één Waarheid, één Doel, één Bron en één verlangen in het hart van de mensen: te komen tot spirituele verwerkelijking. Dat is de hunkering van iedere ziel, bij ieder ras en in ieder geloof.”⁵

Bronnen

 1. Voor het eerst gepubliceerd op 22 september 2012. Aangepast op 3 februari 2017
 2. Matthéüs 7: 1-2
 3. Matthéüs 7: 13-14
 4. Matthéüs 7: 21 
 5. Innerlijke leringen, p. 24 
  © De Info Deler

  Lees verder

  Wat is universeel soefisme? - Deel 1 

  Reageer onderaan de pagina op het artikel 'De claim van de enige weg'.

  Geen opmerkingen:

  Een reactie posten

  Statcounter

  Copyright De Info Deler